VIKTIGT!!! ang Snärjebäcken -English below-

Det är glädjande nog fler och fler som vill fiska i Snärjebäcken.
Det utökade fisketrycket gör att vi i Kalmar Sportfiskeklubb beslutat följande åtgärd för att ge alla fiskare en rättvis möjlighet att utöva sin sport.
 
Från och med söndag 21 juni 2020 kommer fiskevattnet i Snärjebäcken att vara indelat i 2 zoner.
 
Zon 1 – Markerat vitt på kartan – En zon för fiske med spinnspö (spinnare, skeddrag och kastflöte med fluga) och traditionellt flugfiske. Området är nedströms en linje vid bryggan uppströms stora grillplatsen.
 
Zon 2 – Markerat rött på kartan – En zon för endast traditionellt flugfiske med flugspö. Området är uppströms denna linje. 
Zonen för endast flugfiske kommer att skyltas.
 
OBS Detta gäller fiske från båda sidorna vattnet.
Överträdelse mot denna bestämmelse medför ovillkorligen indraget dags- eller årskort!
 

 
___________
 
IMPORTANT !!! 
 
It is gratifying that more and more people want to fish in Snärjebäcken.
The increased fishing pressure means that we in Kalmar Sportfiskklubb decided the following measure to give all fishermen a fair opportunity to practice their sport.
 
From Sunday 21 June 2020, the fishing water in Snärjebäcken will be divided into 2 zones.
 
Zone 1 – Marked white on the map – A zone for fishing with spinning rod (spinner, spoon and pull and throw float wit fly) and traditional fly fishing. The area is downstream a line at the bridge after the large barbecue area.
 

Zone 2 – Marked red on the map – A zone for only traditional fly fishing with fly rod. The area is upstream of this line.

The zone for fly fishing only will be signposted.
 
NOTE This applies to fishing from both sides of the water.
Violation of this provision will inevitably result in a canceled day or year card!
 

Dags igen för det årliga familjefisket i Hultsby nu i helgen!

Den 23e och 24e maj är dammarna i Hultsby hos Tommy återigen öppna för Klubbens medlemmar och familjer.
 
På grund av den rådande situationen är det begränsat antal deltagare. Varje medlem får max ta med sig två familjemedlemmar.
 
ALLA medlemmar måste anmäla sig på denna länken: https://forms.gle/fvPSYCpv5iriJyAS7
 
Vi samlas kl 9.00 på lördagen och söndagen.
Även i år kommer en av dammarna vara till för barnfamiljer som vill meta och låta sina barn pröva på att fiska.
 
Det som gäller är max två fiskar per Familj!
 
Det kommer finnas kaffe och läsk. Men medtag egen mat att äta.
Vi fiskar med fluga, spinn och mete (ta med eget agn!).
 
Välkommen!

Lyckat fiske

1:a maj visade sig vara en perfekt dag för ett besök i Snärjebäcken.
Ett 20-tal fiskare provade lyckan.
Jonas Olsson, tillsynsman-kollega från Emmabodabygdens Sportfiskeklubb, hade
en riktig heldag ivid bäcken.
Mer än 15 fångade och återutsatta fiskar!
Flugfiske med hullinglösa krokar och varsam hantering av fisken gör att återutsättning funkar perfekt.
Välkommen tillbaka Jonas!

En av de största Jonas fångade idag. 3400 gr!