Camping vid bäcken!

Det är glädjande att vi har gäster som stannar flera dagar hos oss för att fiska och njuta av området.

Detta medför att antalet övernattningar med tält och husvagnar och husbilar ökar.

Vi har inga särskilda angivna platser för placering av tält, men tänk på att du placerar ditt tält så att det inte stör andra fiskare.

När det gäller husvagnar och husbilar så ska dessa ställas upp vid rasplatsen på södra sidan av bäcken.

Eldningsförbudet upphävt!

Från och med 30/7 är det åter tillåtet att elda i våra eldstäder vid rastplatserna.

OBS Endast vid rastplatserna och under stor försiktighet!

Gör inte upp större brasa än du behöver och släck med rikligt med vatten när du grillat klart.

Det är fortsatt förbud mot att göra upp eld på andra ställen runt bäcken, förbudet gäller även engångsgrillar.

Eldningsförbud Snärjebäcken

Det är väldigt tort i marken och därför är det tillsvidare förbjudet att elda och grilla vid Snärjebäcken.
Det gäller även i eldstader och med medhavd grill!

Currently there is a total fire ban in the area around Snärjebäcken!