Biotopvård i snärjebäcken

Kalmar sportfiskeklubb har utfört biotopvård i snärjebäcken nedströms bron i Hultsby under september månad. 
Klubbens medlemmar har med hjälp av grävmaskin lagt ut lekgrus i snärjebäcken för havsöringen, men också för vitfisken som leker här typ Wimma, id, mört och löja. 
Det har kostat 20000 :-, länsstyrelsen har stått för 15000:-.
 
Detta är ett led i klubbens strategi och vara med och hjälpa till på fiskens lekplatser.  Vi hoppas i framtiden detta bli en viktig faktor för att få frisk fisk i rena vatten.
 
Klubben har inrättat en fond för olika typer av biotopvård, 
Ulf Franssons minnesfond. 
 
Bilder efter och förre åtgärden
 

1000 tals nya abborrar i snärjebäcken

Nu har vi åter tömt dammarna i hultsby, 
1000 tals abborrar har fått friheten. 
Detta gör vi varje höst. Vi har märkt en stor skillnad på lekabborre som letar sig upp i ån. 
Under ett flertal år har vi tömt dammarna på fisk, det är mest småabborrar, detta har medfört att lekvandrande stor abborre har ökat med flera tusen procent. 
MvH Tommy Karlsson
http://www.hultsby.com/