Avgifter och medlemskap

Om du vill bli medlem i Kalmar Sportfiskeklubb och köpa årskort till Snärjebäcken gör du det genom att sätta in rätt belopp på
postgiro 470517-4 eller via swish 1235455092
Ange namn, adress och vad betalningen avser.
Vi kommer sedan att skicka handlingarna till dig.

Avgifter  2020

Junior (upp till 18 år): 100 kr
Enskild: 200 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200 kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr

Årskortet gäller från dagen efter premiären till en vecka innan nästkommande års premiär det kalenderår det köps.
Dvs Ett årskort köpt i t.ex. februari 2020 gäller från dagen efter premiären 2020 till en vecka innan premiären 2021.
Ett årskort köpt i oktober 2020 gäller från inköpsdatumet fram till en vecka innan premiären 2021. 

IMG_7867