Avgifter och medlemskap

Om du vill bli medlem i Kalmar Sportfiskeklubb så kontaktar du någon i styrelsen. Vi kommer sedan att skicka handlingarna till dig.

Avgifter  2020

Junior (upp till 18 år): 100 kr
Enskild: 200 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200 kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr  
Alla årskort för 2020 är slutsålda.

Årskortet gäller från dagen efter premiären till en vecka innan nästkommande års premiär det kalenderår det köps.
Dvs Ett årskort köpt i t.ex. februari 2020 gäller från dagen efter premiären 2020 till en vecka innan premiären 2021.
Ett årskort köpt i oktober 2020 gäller från inköpsdatumet fram till en vecka innan premiären 2021. 

IMG_7867