Avgifter och medlemskap

Om du vill bli medlem i Kalmar Sportfiskeklubb och köpa årskort till Snärjebäcken gör du det genom att sätta in rätt belopp på
postgiro 470517-4 eller via swish 1235455092
Ange namn, adress och vad betalningen avser.
Vi kommer sedan att skicka handlingarna till dig.

Avgifter  2017

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr
Studerande: 100 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200 kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr
Båtplats vid klubbens brygga inkl. uppläggning för vintern: 500 kr
Endast uppläggning över vintern: 300 kr
Förvaringsskåp: 150 kr

IMG_7867