Kommande aktiviteter 2020

Årsmöte Kalmar sportfiskeklubb 3/3.

Premiär i Snärjebäcken 4/4

Två dagars fiske hos Tommy för hela familjen den 23-24/5

Västrasjöfisket 6/6 start T-bryggan.

Barnens fiskedag 10/10

Höstfiskeresan, Datum ej bestämt.