Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2019

Tisdagen den 12/3  klockan 19.00 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid klubbens årsmöte.  Mötet hålls som vanligt på torpet. Vill du vara med och bestämma hur styrelsen ska se ut under det kommande året eller få en inblick i klubbens ekonomi då bör du närvara denna kväll. Är du kanske intresserad av att ta en plats i styrelsen? Kontakta då någon ur valberedningen.

Vi i styrelsen jobbar för att driva klubben framåt och erbjuda er medlemmar möjlighet att deltaga på våra aktiviteter. Vi behöver bygga en vi känsla i klubben och önskar att ni medlemmar kommer in med förslag på vad vi kan göra tillsammans.

Dagordningen kommer vara tillgänglig via vår hemsida och facebook.

Lite övrig info från styrelsen

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade detta året.

På höstmötet togs det beslut att priserna på korten i snärjebäcken skall vara oförändrade under 2019.

Vi behöver fler händer som hjälper oss att håll ordning på torpet, hjälp oss under 2019 och få ett årskort för snärjbäcken 2020. För mer info och intresseanmälan kontakta Josef

För att betala in medlemsavgiften så är det via pg:470517-4 eller via Swish 1235455092

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr
Studerande: 100 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr
Båtplats vid klubbens brygga inkl. uppläggning för vintern: 500 kr
Endast uppläggning över vintern: 300 kr
Förvaringsskåp: 150 kr

Mvh Styrelsen

Dagordning Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2019

 1. Mötet öppnas 
 2. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna 
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare 
 7. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 8. Val av rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse 
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse 
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.
  Val av ordförande 1år. 
  Val av 2 ledarmöten på 2år, Gordon & Karls platser
  Val av 2 suppleanter på 1år Alvar & Björn platser 
  Val av revisor 
  Val av revisorsuppleant 
  Val av valberedning 
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

INSTÄLLT pga värmen! Pimpla regnbågslax!

 

Jaha, då blev det mildväder. Inställt pimpelfiske. Tyvärr. 

 
Jajamensan! 
Det går utmärkt.
Kanske är du van fiskare, kanske metar eller spinnfiskar du ibland.
Kanske tycker du att det är trevligt att sitta vid en brasa och grilla korv och i lugn och ro
titta på när frun, barnen eller vännerna står ute på isen och pimplar.
 
VÄLKOMMEN TILL SNÄRJEBÄCKEN 
Söndag 17 februari kl 10.00 – 14.00
 
Vi har gott om is, i dagsläget (31/1) 20-30 cm tjock!
Vi har pimpelspö som du kan låna, om du inte har egen utrustning.
Vi har även isborrar, bete och annat som kan behövas.
Vi bjuder på korv och varm dryck.
 
Vi bjuder också på goda råd och om hur vi brukar lura firrarna…
Sen gäller det att ha turen på sin sida.
 
ALLA fiskar GRATIS vid detta tillfälle och har du lyckan att få en regnbågslax så får du ta med den hem!
En fisk per fiskare.
 
OM det närmsta veckorna blir rejält mildväder så att isen blir osäker ställer vi in evenemanget.
Detta meddelas då på vår hemsida och vår Facebook, senast fredag 15/2.
 
VÄLKOMNA
till en spännande och trevlig dag på Snärjebäcken i Ebbegärde hälsar
Kalmar Sportfiskeklubb
 
Har du funderingar eller frågor, ring gärna Ingemar 073-037 2226

Kolla isläget i Snärjebäcken innan du köper fiskekort!

Vädret är ju lite som det är, ibland kallt ibland töar det.

Just nu 3/12 ligger en tunn ishinna, omöjligt att fiska, förutom på vissa platser. Men om någon eller några tödagar lär det vara helt öppet igen…

Ingemar som bor granne med bäcken tar gärna emot förfrågningar om dagsläget innan ni köper fiskekort. Kontakta honom på Tel: 0730-372226 om ni undrar något.

Skitfiske på er! /Karl