Klubbfiske

Alla medlemmar och deras familjer välkomnas till det årliga klubbfisket hos Tommy i Hultsby.

Lö 11 och sö 12 maj.

8.00-16.00

Vi bjuder på korv å kaffe!

Obs- Max 3 landade fiskar/familj/helg. Är du inte medlem? Bli det på ifiske.se

Välkomna!!

PREMIÄR I SNÄRJEBÄCKEN


Vi upprepar förra årets succé med TVÅ premiärdagar
Lördagen den 20 april och söndag den 21 april.
Till vardera dagen säljs ENDAST 20 fiskekort!
Följande gäller båda dagarna –
Fiske 08.00 till 14.00
Priset är 400:- och 3 fiskar får landas.
Catch & Release vid hullinglöst OCH enkelkrok!
INTE C&R vid fiske med 3-krok!
Klubben bjuder på kaffe, korv och dricka!
Tävlingar med fina priser!
För att förbereda bäcken och fylla på med fisk har vi fiskestopp from måndag 15 april, då vi fyller på med ett halvt ton regnbåge! Under premiärdagarna gäller endast PREMIÄRKORT!
Premiärkort finns att köpa på Ifiske.se
SKYNDA SKYNDA SKYNDA!!!

Boka din plats på
https://www.ifiske.se/fiskekort-snarjebacken.htm

Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb för 2023

8 Februari klockan 18.30 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid klubbens årsmöte.  

Mötet hålls som vanligt på torpet.

 Vill du vara med och bestämma hur styrelsen ska se ut under det kommande året eller få en inblick i klubbens ekonomi då bör du närvara denna kväll. Är du kanske intresserad av att ta en plats i styrelsen?

Kontakta då valberedningen.

Tommy Karlsson 0705215351.

Klubben bjuder på förtäring och dryck.

Vi i styrelsen jobbar för att driva klubben framåt och erbjuda er medlemmar möjlighet att deltaga på våra aktiviteter även komma in med förslag till aktiviteter.

Dagordningen kommer vara tillgänglig via vår hemsida och Facebook..

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade 2024

Mvh Styrelsen

Dagordning Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2023

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 8. Val av rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.

Val av ordförande 1år.

Val av 2 ledarmöten på 2år,

Val av 2 suppleanter på 1år

Val av revisor

Val av revisorssuppleant

Val av valberedning

Val av kommittéer och arbetsgrupper

Snärjebäcksgruppen & Torp och brygga

16.Övriga frågor

17. Mötet avslutas