Snärjebäcken

Kalmar Sporfiskeklubb driver ideellt Snärjebäckens fiskevatten. Där vi planterar in regnbågslax under större delen av året. Snärjebäcken erbjuder både lugnt och strömmande vatten.

Dammen neströms grillplats, eller hålan som den också kallas. Här finns gott om fisk både sommar och vinter. Kastgator och möjlighet att vada ger flugfiskaren många chanser att hitta fisk.
I strömmen står fisken tätt. Främst på våren när vattenståndet är tillräckligt högt.

Möjligheten att fiska med vadare eller att stå från land är upp till dig som fiskar att välja. Oavsett om du är oerfaren eller van fiskare så erbjuder området en rad olika utmaningar. Den nedre sträckan har en mer öppen  och framkomlig terräng. Den övre sträckan är en mer orörd miljö som sätter dig som fiskare på prov för att nå den idealiska platsen att drilla in fisken på.

”S-kurvan”, där väldigt få fiskar, håller vi på att iordningställa till en utpräglad flugfiskesträcka! Där är det endast tillåtet att flugfiska. Prova gärna!!

När det sedan är dags för en liten paus i fiskandet har du tillgång till en grillplats, där du kan möta andra fiskare och byta erfarenheter.

Grillplatsen. Här kan man vila, grilla och träffa andra fiskare. Men sitt inte för länge, grillplatsen är inte bara en plats att koppla av på. Runt grillplatsen fångas det ofta mycket regnbåge.

Har du frågor och funderingar kring fisket vid Snärjebäcken, kontakta
Ingemar Bernthsson 073 037 22 26
Josef Algotsson 073 51 54 692