Fiskekort

17324897871_11d3296577_z

Fiskekort för en dag kostar 200 kr och om du vill fiska två dagar i rad går det att köpa 2-dagarskort för 350 kr. Korten finns att köpa på ICA i Rockneby samt ifiske.se: www.ifiske.se/fiske-snarjebacken.htm

Korten ska alltid bäras med dig som fiskar och visas upp för våra tillsyningsmän som regelbundet kontrollerar området.

Du som har årskort för 2020-21, vet att det gäller tom den 5 april 2021.

Årskort 2021 detta gäller läs nedan
Vill du köpa årskort för 2021-22 gäller nya rutiner!
Mejla ditt intresse till ingemar@myckenoje.se
Ange namn, adress och telefonnummer.
Bekräftelse på ditt mejl kommer tillsammans med information om betalning, nya regler mm.
OBS. Årskort kommer endast att finnas till försäljning tom sista april, eller till maxantalet 50 st är uppnått.
Har du funderingar eller frågor, vänd dig till

Ingemar 073-037 2226 eller ingemar@myckenoje.se

IMPORTANT information regarding ANNUAL CARD to Snärjebäcken!

You who have an annual card for 2020-21, know that it is valid until 5 April 2021.

If you want to buy an annual card for 2021-22, new routines apply!

Email your interest to ingemar@myckenoje.se Enter name, address and telephone number. Confirmation of your email comes along with information about payment, new rules etc. NOTE. Annual passes will only be on sale until the end of April,

or until the maximum number of 50 is reached.

If you have any thoughts or questions,

please contact Ingemar 073-037 2226 or ingemar@myckenoje.se