Hur man hanterar fisken

För att det ska vara meningsfullt att släppa tillbaka fisk som man inte behöver är det viktigt att hantera den på rätt sätt.

Vad är viktigast för fiskens överlevnad? 

De två viktigaste faktorerna för fiskens överlevnad när den skall släppas tillbaka är var i munnen fisken har krokats och vattnets temperatur. Fiskar som krokats djupt i svalget, i gälarna eller i ögonen drabbas ofta av blödningar. Blödningarna kan i många fall leda till att fisken så småningom avlider. Vid hög vattentemperatur finns risk att fisken förgiftas av den mjölksyra som byggs upp i fiskens muskler under drillningen. En alltför utdragen drillning kan ge samma effekt även vid lägre vattentemperatur.

Hur minimerar man risken för skador på fisken? 

Ett första steg är att använda rätt redskap i rätt vatten. Undvik naturliga beten. Fisk som fångats med naturliga beten som mask, räka eller liknande och sedan släppts tillbaka dör i avsevärt högre utsträckning än fisk som fångats på konstgjorda beten. Naturliga beten sväljs ofta djupare av fisken vilket ökar risken för allvarliga skador.

Drilla fisken så snabbt och effektivt som möjligt så att fisken inte drabbas av mjölksyraförgiftning.
Undvik för lätt utrustning. För tunn lina eller för mjukt spö medför att fisken drillas under onödigt lång tid. Mjölksyran hinner då byggas upp och risken för allvarliga skador på fisken ökar.

Själva frisläppandet… 

För själva avkrokningen och släppandet av fisken finns några tumregler att tänka på:
Undvik att ta upp fisken ur vattnet – en ytligt krokad fisk kan ofta krokas av medan den fortfarande är i vattnet. Ta tag i kroken och vrid så att fiskens egen tyngd får den att glida av krokspetsen.

Om fisken sitter hårdare och du måste hålla i den för att kunna kroka av den, bör du fukta handen innan du tar i fisken. På detta sätt undviker du skador på fiskens slemlager som är ett mycket viktigt skydd mot infektioner. Undvik att krama fisken över det känsliga bukområdet och vidrör ej gälarna.

En fisk som vänder buken upp när du släpper den kan du hjälpa genom att hålla den rättvänd med huvudet mot strömmen så att friskt vatten kan syresätta gälarna. En ökad syresättning snabbar på nedbrytningen av mjölksyra och fisken återhämtar sig fortare. När fisken visar tecken på att vilja slå sig fri kan du pröva att släppa den.

Om fisken blöder ymnigt eller inte visar tecken på återhämtning bör du avliva den och spara den som en del av din dagsfångst (bag-limit).

Läs mer hos Länsstyrelsen Norrland.