Avgifter och medlemskap

Om du vill bli medlem i Kalmar Sportfiskeklubb så kontaktar du någon i styrelsen. Vi kommer sedan att skicka handlingarna till dig.

Avgifter  2022 

Avgifter för 2022 är samma som 2021 tills årsmöte har tagit annat beslut.

NYTT för året –
Om någon vecka kan du köpa ditt medlemskort för 2022 på ifiske.se
Priset för medlemskort är oförändrat
200:- för enskild,
300:- för familj,
50:- för ungdom till och med 17 år.
ifiske.se kommer även att säljas årskort till fiske i Snärjebäcken.
För att kunna köpa årskort måste du först anmäla intresse till
Mejla namn, adress och telefonnummer!
Därefter kommer du att få en kod som berättigar dig till att köpa ditt årskort på ifiske.se
Priset på årskortet är 1.700:-

Årskortet gäller från dagen efter premiären till en vecka innan nästkommande års premiär det kalenderår det köps.
Dvs Ett årskort köpt i t.ex. februari 2022 gäller från dagen efter premiären 2022 till en vecka innan premiären 2023.
Ett årskort köpt i oktober 2022 gäller från inköpsdatumet fram till en vecka innan premiären 2023.

IMG_7867