Avgifter och medlemskap

Om du vill bli medlem i Kalmar Sportfiskeklubb så kontaktar du någon i styrelsen. Vi kommer sedan att skicka handlingarna till dig.

Avgifter  2021 

Avgifter för 2021 är samma som 2020 tills årsmöte har tagit annat beslut.

Junior (upp till 18 år): 100 kr
Enskild: 200 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200 kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr  
Alla årskort för 2021 är slutsålda.

Årskortet gäller från dagen efter premiären till en vecka innan nästkommande års premiär det kalenderår det köps.
Dvs Ett årskort köpt i t.ex. februari 2021 gäller från dagen efter premiären 2021 till en vecka innan premiären 2022.
Ett årskort köpt i oktober 2021 gäller från inköpsdatumet fram till en vecka innan premiären 2022. 

IMG_7867