Postgiro och swish

Klubbens uppgifter för betalningar:

postgiro 470517-4 

swish 1235455092