Styrelsen – Vilka är vi?

Ordförande:

Josef Algotsson
Epost: josef.algotsson@nybro.se
Tel: 073 51 54 692

Ledamot:

Ledamot:
Ingemar Berntsson
Mail: Ingemar@myckenoje.se
Tel: 0730-372226
Har du frågor om fisket i Snärjebäcken kontakta Ingemar

Ledamot:

Kassör:
Sören Nordstrand
Tel: 0706-286176
Epost: soren.nordstrand@gmail.com

Suppleant:
Arne Bjurling

Suppleant:
Alvar Evaldsson
Tel: 0705-819943
Epost: swe041@passagen.se

Revisor:
Tommy Karlsson
Tel: 0705-215351

Revisor:
Lasse Karlsson

Valberedningen:
Tommy Karlsson
Tel: 0705-215351