Årskort och medlemsavgift

Ni som väntar på årskort och medlemskort får kanske vänta lite längre. Klubbens kassör har varit uppe i en flytt och det har varit lite si och så med eftersändningen av post.

Tills ni får årskortet så kan ni ha med en kopia på inbetalningen, eller en skärmdump av inbetalningen på internetbank eller liknande.

Allt kommer så småningom. Tack för överseende!

/Karl

Våga nytt

Idag har en liten del av snärjebäcksgruppen vågat sig bort från tryggheten vid bäcken och följt med klubbordförande Josef ut i kalmarsund för att fiska gädda.
17 st i båten och den längsta 75 cm. Sämre lördag kan man ha 🙂

/Karl