Nytt år – nya rutiner!

ISLÄGET
Nu ligger isen i vägen (5-10 cm osäker is)för fiske i Snärjebäcken. Under isen simmar mängder av fin regnbåge och bara väntar på flugor och streamers!

Planerad premiär är lördag den 9 april. OM isläget inter sätter P!

Då flyttar vi fram premiärdagen…

MEDLEMSKORT 2022
NYTT för året

-Om någon vecka kan du köpa ditt medlemskort för 2022 på ifiske.se.

Priset för medlemskort är oförändrat

200:- för enskild,

300:- för familj,

50:- för ungdom till och med 17 år.

ÅRSKORT I SNÄRJEBÄCKEN 2022-2023

ifiske.se kommer även att säljas årskort till fiske i Snärjebäcken. För att kunna köpa årskort måste du först anmäla intresse till ingemar@myckenoje.se

Mejla namn, adres och telefonnummer!

Därefter kommer du att få en kod som berättigar dig till att köpa ditt årskort på ifiske.se

Priset på årskortet är 1.700:-OBS Precis som tidigare år säljs årskort endast till medlemmar.

Dagskort säljs som vanligt på ifiske.se!

Oförändrat pris 200:-


Frågor och intresseanmälan till årskort – ingemar@myckenoje.se
OBS –Årskorten kommer att ta slut – är du intresserad så gör du klokt i att anmäla detta snarast!


VÄLKOMNA till ett nytt fiskeår i Snärjebäcken!

Fiskedag i Norrefors!!

Klubbens flugfiskare har som tradition att anordna en fiskeresa varje höst.

Även denna gång är även spinn och ”kastflötefiskare” välkomna!

 

För tredje året i rad åker vi, lördag 18 september 2021 till –

Camp Mayfly – Norrefors Sportfiskeanläggning som finns i Mieåns vattensystem,

som ligger utmed väg 29 mellan Tingsryd och Karlshamn i Blekinge län.

Här finns såväl strömmande vatten som dammar.

Norrefors är baserat på flugfiske –

(spinnfiske och kastflöte i dammarna när vi hyr hela anläggningen) och på egen uppfödd regnbågslax.

Vi har tillgång till ett trivsamt hus med 12 sovplatser (tag med 3-delat lakanset), allrum med TV, kök med tillbehör, toaletter, dusch.

Stort, fint vindskydd med bra grillmöjligheter!

Var och en tar med sig vad som önskas i matväg till fredag kväll/frukost/lunch lördag.

Tag med sängkläder!

 

Tillgång till stuga från kl 18.00 fredag.

Fiske från kl 06.00-17.00 lördag

 

De som önskar övernatta meddelar detta till undertecknad, eftersom antalet övernattningsplatser är begränsade.

Antalet fiskare är begränsat till 11, så först till kvarn gäller.

 

Klubben subventionerar avgiften så varje fiskare betalar 700:-

(kolla så att du betalat din medlemsavgift)

Då ingår övernattning, fiske samt 4 landade fiskar.

 

Frågor och anmälan till

Ingemar Bernthsson

ingemar@myckenoje.se

0730 372226

 

OBS –

Garanterad plats först efter betalning!

Swisha till –

Ingemar Bernthsson 0730372226

Ange namn, telefonnummer och att det gäller Norrefors

Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

Tisdagen den 17/8  klockan 18.00 -20.00 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid klubbens årsmöte.  Mötet hålls som vanligt på torpet. Vill du vara med och bestämma hur styrelsen ska se ut under det kommande året eller få en inblick i klubbens ekonomi då bör du närvara denna kväll. Är du kanske intresserad av att ta en plats i styrelsen? Kontakta då valberedningen. Tommy Karlsson 070 5215351.

Klubben bjuder på förtäring. Medtag egen dryck. Vi sitter ute sa ta med egen stol.

Anmälan till Josef Algotsson senast den 14/8

Vi i styrelsen jobbar för att driva klubben framåt och erbjuda er medlemmar möjlighet att deltaga på våra aktiviteter även komma in med förslag till aktiviteter.

Torpet finns att låna för er medlemmar för tex en fest eller annat evenemang. Boka genom Josef och har ni inte nyckel så finns nycklar att låna.

Dagordningen kommer vara tillgänglig via vår hemsida och Facebook. Efter mötet så kommer årsberättelsen att komma upp på hemsidan.

Lite övrig info från styrelsen

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade 2021.

För att betala in medlemsavgiften så är det via pg:470517-4 eller via Swish 1235455092

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr
Studerande: 100 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) Slut sålt för 2021.
Uppläggning för vintern: 500 kr
Förvaringsskåp: 150 kr

 

Mvh Styrelsen

 

Dagordning Se nedan

 

Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 8. Val av rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.

Val av ordförande 1år.

Val av 2 ledarmöten på 2år,

Val av 2 suppleanter på 1år

Val av revisor

Val av revisorssuppleant

Val av valberedning

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas