En rapport från höstmötet

Den 12/11 höll Kalmar Sportfiskeklubb sitt höstmöte. Här följer en kort rapport om vad som sades.

Klubben kommer att starta försäljning av fiske kort via webben och mobilen. Leverantör av denna tjänst kommer att vara ifiske.se.

Det diskkuterades mycket om huruvida ett sammarbete mellan de två ölandsklubbarna och oss kan ske. Detta sågs som nödvändigt för att få fler engagerade och skapa fler aktiviteter.

Dessutom behövs det fler personer som vill sitta i styrelsen och vara med och driva klubben framåt. De medlemar som känner att man kan tänka sig bli invalda i styrelsen på årsmötet 2013 ombeds kontakta Tommy Karlsson som är sammankallande för valberedningen och anmäla sitt intresse! Tommy nås på 0705-21 53 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *