Höstmöte

Kalmar Sportfiskeklubb håller höstmöte för alla medlemmar den 3/11 kl. 19:00. Platsen för mötet är som vanligt fisketorpet på Svinövägen i Kalmar.Höstmötet är ett av två medlemsmöten som klubben anordnar och vid detta möte beslutas om avgifter för klubben. Så vill du påverka medlemsavgiften eller fiskekortspriser vid Snärjebäcken så är detta platsen att göra din röst hörd.  

Tänker ha en diskussion om vårt torp om vi skall ha kvar det eller säga upp avtalet.

Klubben bjuder på fika! 

Varmt välkommen!
Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande

3. Var av sekreterare

4. Val av två justerare

5. Godkännande av dagordning

6. Godkännande av kallelsen till mötet

7. Ekonomisk redovisning

8. Resultat av ifiske första året 

9. Ändring av priser för årskort/dagkort i snärjebäcken

      – Styrelsen förslag är att kortpriserna behålls från 2015

10. Ändring av medlemsavgifter

      – Styrelsens förslag är att behålla avgifterna från 2015

11. Torp och brygga informerar 

      – Torpets vara eller inte vara.

12. Önskemål om aktiviteter kommande år

13. Övrigt

14. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *