Höstmöte

Kalmar Sportfiskeklubb håller höstmöte för alla medlemmar den 15/11 kl. 19:00. Platsen för mötet är som vanligt fisketorpet på Svinövägen i Kalmar. Höstmötet är ett av två medlemsmöten som klubben anordnar och vid detta möte beslutas om avgifter för klubben. Så vill du påverka medlemsavgiften eller fiskekortspriser vid Snärjebäcken så är detta platsen att göra din röst hörd.
Klubben bjuder på fika!
Varmt välkommen!

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
3. Var av sekreterare
4. Val av två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av kallelsen till mötet
7. Ekonomisk rapport
8. Utfallet av ifiske, elektroniska fiskekort
9. Ändring av priser för årskort/dagkort i snärjebäcken
– Styrelsen förslag är att kort priserna skall ändras
1 dagars 200kr
2 dagars 350kr
Årskort till 1500kr
Detta på grund av höjda fisk priser och transportkostnader.

10. Ändring av medlemsavgifter
– Styrelsens förslag är att behålla avgifterna från 2016
11. Torp och brygga informerar
– behov av översyn och upprustning
12. Önskemål om aktiviteter kommande år
13. Övrigt
14. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *