Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2019

Tisdagen den 12/3  klockan 19.00 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid klubbens årsmöte.  Mötet hålls som vanligt på torpet. Vill du vara med och bestämma hur styrelsen ska se ut under det kommande året eller få en inblick i klubbens ekonomi då bör du närvara denna kväll. Är du kanske intresserad av att ta en plats i styrelsen? Kontakta då någon ur valberedningen.

Vi i styrelsen jobbar för att driva klubben framåt och erbjuda er medlemmar möjlighet att deltaga på våra aktiviteter. Vi behöver bygga en vi känsla i klubben och önskar att ni medlemmar kommer in med förslag på vad vi kan göra tillsammans.

Dagordningen kommer vara tillgänglig via vår hemsida och facebook.

Lite övrig info från styrelsen

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade detta året.

På höstmötet togs det beslut att priserna på korten i snärjebäcken skall vara oförändrade under 2019.

Vi behöver fler händer som hjälper oss att håll ordning på torpet, hjälp oss under 2019 och få ett årskort för snärjbäcken 2020. För mer info och intresseanmälan kontakta Josef

För att betala in medlemsavgiften så är det via pg:470517-4 eller via Swish 1235455092

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr
Studerande: 100 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) 1500 kr
Båtplats vid klubbens brygga inkl. uppläggning för vintern: 500 kr
Endast uppläggning över vintern: 300 kr
Förvaringsskåp: 150 kr

Mvh Styrelsen

Dagordning Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2019

 1. Mötet öppnas 
 2. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna 
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare 
 7. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 8. Val av rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse 
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse 
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.
  Val av ordförande 1år. 
  Val av 2 ledarmöten på 2år, Gordon & Karls platser
  Val av 2 suppleanter på 1år Alvar & Björn platser 
  Val av revisor 
  Val av revisorsuppleant 
  Val av valberedning 
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *