Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

Kallelse till årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

Tisdagen den 17/8  klockan 18.00 -20.00 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid klubbens årsmöte.  Mötet hålls som vanligt på torpet. Vill du vara med och bestämma hur styrelsen ska se ut under det kommande året eller få en inblick i klubbens ekonomi då bör du närvara denna kväll. Är du kanske intresserad av att ta en plats i styrelsen? Kontakta då valberedningen. Tommy Karlsson 070 5215351.

Klubben bjuder på förtäring. Medtag egen dryck. Vi sitter ute sa ta med egen stol.

Anmälan till Josef Algotsson senast den 14/8

Vi i styrelsen jobbar för att driva klubben framåt och erbjuda er medlemmar möjlighet att deltaga på våra aktiviteter även komma in med förslag till aktiviteter.

Torpet finns att låna för er medlemmar för tex en fest eller annat evenemang. Boka genom Josef och har ni inte nyckel så finns nycklar att låna.

Dagordningen kommer vara tillgänglig via vår hemsida och Facebook. Efter mötet så kommer årsberättelsen att komma upp på hemsidan.

Lite övrig info från styrelsen

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade 2021.

För att betala in medlemsavgiften så är det via pg:470517-4 eller via Swish 1235455092

Senior: 200 kr
Junior: 100 kr
Studerande: 100 kr
Familjemedlemskap: 300 kr
Dagkort i Snärjebäcken: 200kr
2-dagarskort i Snärjebäcken 350 kr
Årskort i Snärjebäcken (endast för klubbens medlemmar) Slut sålt för 2021.
Uppläggning för vintern: 500 kr
Förvaringsskåp: 150 kr

 

Mvh Styrelsen

 

Dagordning Se nedan

 

Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2020

 1. Mötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 8. Val av rösträknare
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.

Val av ordförande 1år.

Val av 2 ledarmöten på 2år,

Val av 2 suppleanter på 1år

Val av revisor

Val av revisorssuppleant

Val av valberedning

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *