Höstmöte

Kalmar Sportfiskeklubb håller höstmöte för alla medlemmar den 15/11 kl. 19:00. Platsen för mötet är som vanligt fisketorpet på Svinövägen i Kalmar. Höstmötet är ett av två medlemsmöten som klubben anordnar och vid detta möte beslutas om avgifter för klubben. Så vill du påverka medlemsavgiften eller fiskekortspriser vid Snärjebäcken så är detta platsen att göra din röst hörd.
Klubben bjuder på fika!
Varmt välkommen!

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
3. Var av sekreterare
4. Val av två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av kallelsen till mötet
7. Ekonomisk rapport
8. Utfallet av ifiske, elektroniska fiskekort
9. Ändring av priser för årskort/dagkort i snärjebäcken
– Styrelsen förslag är att kort priserna skall ändras
1 dagars 200kr
2 dagars 350kr
Årskort till 1500kr
Detta på grund av höjda fisk priser och transportkostnader.

10. Ändring av medlemsavgifter
– Styrelsens förslag är att behålla avgifterna från 2016
11. Torp och brygga informerar
– behov av översyn och upprustning
12. Önskemål om aktiviteter kommande år
13. Övrigt
14. Mötet avslutas

Ordningställande av lekbäddar

029

Klubben har som bekant bidragit med en del ekonomiska medel för att fixa till lekbäddar och ordna till vandringshinder nedströms Rockneby.

Nu behöver vi bidra med manskraft!

Vi börjar arbetena i bäcken den 8 augusti med elfiske för att kolla nuvarande bestånd.
Sen blir det grus, sten och grävmaskiner.
Stenplockare behövs efter grävarna för att justera stenen på rätt plats.

De vore bra om vi kunde samla ihop ett antal medlemmar (och intresserade) som kunde hjälpa till. Olof Engstedt, Carl-Johan och Tommy leder arbetet som pågår vecka 32-33

Ni som är intresserade att komma kan maila mig Karl Nilsson på fotograf@karlnilsson.se

Lyckat familjefiske i Hultsby


Den gångna helgen var det klubbfiske som brukligt i Hultsby. På lördagen var det ett 25tal tappra fiskare på plats för att dra regnbåge och mumsa varmkorv.

Riktigt lyckat och bara 10 minuters regn. Det verkade som de mest erfarna fiskarna hade svårare än övriga gänget men det är som det ska vara en familjedag.

Missa inte nästa år!

  
  

 

nästan alla gillar regnbåge…