Gäddtävling på Öland!

Alvets Sportfiskeklubb och Ölands Trolling och Sportfiskeklubb bjuder in till gäddtävling den 25 november 2012, läs mer under kommande aktiviteter. Jag har hört att Per-Anders ska damma av spö och vadare och försvara Kalmar Sportfiskeklubbs färger, vem ställer upp vid hans sida?

En rapport från höstmötet

Den 12/11 höll Kalmar Sportfiskeklubb sitt höstmöte. Här följer en kort rapport om vad som sades.

Klubben kommer att starta försäljning av fiske kort via webben och mobilen. Leverantör av denna tjänst kommer att vara ifiske.se.

Det diskkuterades mycket om huruvida ett sammarbete mellan de två ölandsklubbarna och oss kan ske. Detta sågs som nödvändigt för att få fler engagerade och skapa fler aktiviteter.

Dessutom behövs det fler personer som vill sitta i styrelsen och vara med och driva klubben framåt. De medlemar som känner att man kan tänka sig bli invalda i styrelsen på årsmötet 2013 ombeds kontakta Tommy Karlsson som är sammankallande för valberedningen och anmäla sitt intresse! Tommy nås på 0705-21 53 51

Att tänka på.

Vi vill påminna om att det under oktober och november inte är tillåtet att fiska på den övre sträckan av Snärjebäcken, detta på grund av älgjakt. Den nedre delen (mellan de två broarna) är dock öppen som vanligt.