VIKTIG information angående ÅRSKORT till Snärjebäcken!

Du som har årskort för 2020-21, vet att det gäller tom den 5 april 2021.
Vill du köpa årskort för 2021-22 gäller nya rutiner!
Mejla ditt intresse till ingemar@myckenoje.se
Ange namn, adress och telefonnummer.
Bekräftelse på ditt mejl kommer tillsammans med information om betalning, nya regler mm.
OBS. Årskort kommer endast att finnas till försäljning tom sista april, eller till maxantalet 50 st är uppnått.
Har du funderingar eller frågor, vänd dig till

Ingemar 073-037 2226 eller ingemar@myckenoje.se

IMPORTANT information regarding ANNUAL CARD to Snärjebäcken!

You who have an annual card for 2020-21, know that it is valid until 5 April 2021.

If you want to buy an annual card for 2021-22, new routines apply!

Email your interest to ingemar@myckenoje.se Enter name, address and telephone number. Confirmation of your email comes along with information about payment, new rules etc. NOTE. Annual passes will only be on sale until the end of April,

or until the maximum number of 50 is reached.

If you have any thoughts or questions,

please contact Ingemar 073-037 2226 or ingemar@myckenoje.se

Vinter är på antågande

Nu är årstiden då isen börjar komma

Nu har isen börjat breda ut sig över  bäcken.

Det ligger på ditt ansvar att kolla om det går att fiska innan du köper fiskekort.

Kolla isläget innan du köper fiskekort. Än så länge bär inte isen för pimpel.

Det är strömmade vatten och bitvis svaga isar i början av säsongen.

 

 

Biotopvård i snärjebäcken

Kalmar sportfiskeklubb har utfört biotopvård i snärjebäcken nedströms bron i Hultsby under september månad. 
Klubbens medlemmar har med hjälp av grävmaskin lagt ut lekgrus i snärjebäcken för havsöringen, men också för vitfisken som leker här typ Wimma, id, mört och löja. 
Det har kostat 20000 :-, länsstyrelsen har stått för 15000:-.
 
Detta är ett led i klubbens strategi och vara med och hjälpa till på fiskens lekplatser.  Vi hoppas i framtiden detta bli en viktig faktor för att få frisk fisk i rena vatten.
 
Klubben har inrättat en fond för olika typer av biotopvård, 
Ulf Franssons minnesfond. 
 
Bilder efter och förre åtgärden