Premiären flyttad igen!

Då isläget i bäcken är minst sagt besvärligt har vi valt att återigen flytta premiären i Snärjebäcken. Det nya datumet är Lördagen den 4/5 med start klockan 8.00 och invägning 13.00.

Vi vill också påminna om att det kommer att råda totalt fiskeförbud vid vattnet från den 27/4 fram till starten på premiärdagen.

Medlemsavgifter och svar på en fråga.

Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2013 eller köpa årskort i bäcken? Detta görs genom att rätt summa sätts in på klubbens postgiro 470517-4 ange vad betalningen avser samt namn och adress. Kassören-Sören ser sedan till att handlingarna skickas ut via post.

Det kom en fråga om det var ok att fiska med bombarder under premiären i Snärjebäcken. Vi har valt att inte tillåta detta just denna dag då denna typ av fiske lätt tar allt för stor plats och kan hindra andra fiskande. Detta gäller dock bara premiärdagen vid andra tider är detta fisket helt ok.

Premiären i Snärjebäcken

Den 13/4 kommer premiären i Snärjebäcken att hållas.  Starten går 8.00 och tävlingen pågår till 13.00. Avgiften för fiskekorten denna dag kommer att bli 200: – och korten löses på plats innan starten. Priser utlovas till de som fångar störst regnbåge på fluga respektive spinn.